Usługi księgowe – biuro rachunkowe

Usługi świadczone przez Biuro Rachunkowe „Consultor Credo Katarzyna Konobrocka”, to nie tylko księgowanie dokumentów sprzedażowych i zakupowych w firmach.
To znacznie więcej niż księgowość, to:

» Profesjonalne doradztwo w zakresie finansów i kwestii podatkowych. Biuro gwarantuje wykonywanie obowiązków z najwyższą zawodową starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
» Transparentność, rzetelne omówienie i wytłumaczenie wszelkich niejasności podatkowych i mechanizmów rządzących na rynku.
» Sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.
» Poufność i dyskrecja. Wszelkie informacje przekazane przez Klienta, traktowane są jako poufne w czasie trwania oraz po zakończeniu umowy.
» Zaangażowanie, odzwierciedlające indywidualne podejście do potrzeb klienta oraz umiejętność sprostania jego oczekiwaniom.
» Wysokie poczucie bezpieczeństwa poprzez stałą opiekę. Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu spełniającego najwyższe standardy bezpieczeństwa sprzętowego i programowego.
» A przede wszystkim Partnerstwo - utrzymywanie bardzo dobrych, wzajemnych relacji zarówno z Klientami, bankami jak i innymi partnerami biznesowymi.

Zakres usług księgowych świadczonych przez Biuro „Consultor Credo” obejmuje:

» prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
» prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt),
» prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
» prowadzenie ewidencji VAT,
» sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT,
» składanie JPK,

Zakres usług kadrowo-płacowych świadczonych przez Biuro „Consultor Credo” obejmuje:

» prowadzenie akt osobowych pracowników,
» ewidencja urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich itp.,
» sporządzanie list płac,
» rozliczanie umów cywilnoprawnych,
» sporządzanie raportów ZUS,
» rejestracja pracowników oraz członków ich rodzin do ZUS.

Zakres dodatkowych usług świadczonych przez Biuro „Consultor Credo” obejmuje:

» pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
» tworzenie prognoz finansowych,
» monitorowanie należności,
» odbiór dokumentów od klienta,
» Konsultacje kredytowe, wypełnianie wniosków kredytowych,
» Konsultacje ubezpieczeniowe,
» Realizacja Biznes Planów we wszystkich branżach, zarówno w celu pozyskania środków z Funduszy Unijnych jak i Kredytu bankowego.

Najtrudniej jest stworzyć rzeczy najprostsze, a zarazem doskonale funkcjonalne. Dlatego moja firma będzie dbała o to, by każdy klient mógł otrzymać jak najlepszy pakiet usług.